Przychodzi kandydat do lekarza…

Przychodzi kandydat do lekarza…

Aby zostać maszynistą trzeba przejść szereg różnego rodzaju badań. Badań tych nie zrobimy u każdego lekarza medycyny pracy. Musimy je wykonać w ośrodku który jest upoważniony do wydawania właśnie tego typu zaświadczeń. Korzystając z tabelki znajdującej się tutaj. Znajdujemy najbliższą przychodnię. Poniżej pokrótce opiszemy jakie czekają na was badania a są to: okulista, laryngolog, neurolog, badanie słuchu, EKG, badania laboratoryjne (badanie moczu oraz pobieranie krwi), psycholog, badanie RTG i na koniec lekarz orzecznik.

A więc pierwszy etap, badania wzroku. Pierwsze badanie to lampa szczelinowa. Lekarz ocenia przede wszystkim strukturę przedniego odcinka oka, powiek, główki spojówek, tęczówki, soczewki czy też rogówki i przy jej pomocy lekarz może wykryć u nas, zaćmę, zapalenie spojówek, zwyrodnienie plamki żółtej oraz inne wady naszego oka. 2. badanie to badanie pola widzenia, czyli tzw. perymetria oka. Podczas tego badania powstaje szczegółowa mapa pola widzenia dla każdego oka i punkty, na które pacjent nie zareagował, nazywamy to ubytkami w polu widzenia. Przed wykonaniem tego badania lekarz zazwyczaj sprawdza badanie ostrości wzroku. 3. Tablica Snellena. Są to różnej wielkości litery i cyfry, lekarz podświetla nam daną literkę lub dany rząd a my musimy odczytywać na głos podświetlone znaki, zakrywając na początku lewe oko, a później prawe. 4. Tablice Ishihary są to okręgi, koła złożone z kropek, między którymi umieszczone są cyferki. To badanie służy do rozpoznawania zdolności rozróżniania kolorów (lub jej brak tzw. ślepota barw – daltonizm). 5. Widzenie przestrzenne tutaj okulista bada wasz wzrok, wasze widzenie przestrzenne, czyli widzenie w trójwymiarze. Dostajecie specjalne okulary i różnego rodzaju plansze, gdzie musicie określić położenie w wymiarze figur lub przedmiotów, które znajdują się na planszy (np. test muchy, gdzie musicie złapać muchę za skrzydełko) 6. Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Osoba badana po adaptacji do ciemności proszona jest o rozpoznawanie położenia przerwy w pierścieniu (Pierścień Landolta), którego oświetlenie zwiększa się stopniowo. Wynikiem badania jest czas, po jakim badany jest w stanie prawidłowo dostrzec przerwę. Drugi pomiar dotyczy oceny wrażliwości na olśnienie (Noktometr). Badany, bezpośrednio po pierwszym pomiarze, jest poddawany olśnieniu przez silne źródło światła, po czym zaraz po jego wygaszeniu, jego zadaniem jest rozpoznanie słabo oświetlonych kształtów. Wynikiem badania jest czas rozpoznania. Mamy tam m.in krzyżyk, kółeczko, trójkącik, na głos podajemy jaką figurę widzimy w danym momencie.

Kolejnym etapem badań jest laryngolog i badanie słuchu. Akumetria – badanie polega na wymawianiu szeptem, z odległości 5–6 m (człowiek z prawidłowym słuchem słyszy szept z odległości 5-10), w kierunku badanego słów zawierających w przewadze tony wysokie (np. sas, czas, sieć) oraz niskie (np. mur, wór, chów). Zadaniem badanego jest powtórzenie słów, które usłyszał. Kolejny test to Audiogram. Polega on na tym, że zakładamy słuchawki i za pomocą przycisku lub podniesieniem ręki, sygnalizujemy lekarzowi czy słyszymy dany dźwięk z przedziału częstotliwości od 125 Hz do 8000 Hz.

Kolejny etap badań to neurolog. Wykonuje badanie fizykalne, polegające m.in. na sprawdzeniu prawidłowości odruchów neurologicznych, odczuć pacjenta i zdolności wykonywania określonych ruchów. Badanie czucia (na twarzy, kończynach i tułowiu). Stukanie młoteczkiem neurologicznym, czym sprawdza się odruchy fizjologiczne. Prawidłową reakcją na takie uderzenie jest skurcz mięśnia czworogłowego, który powoduje prostowanie nogi. Będziecie też proszeni o wykonanie wielu poleceń lekarza, co pozwoli na ocenę ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Może to być m.in. wodzenie oczami za przedmiotem, wykonanie określonych ruchów mimicznych twarzy (np. zamknięcie oczu, uniesienie brwi itp.), co pozwoli na sprawdzenie pracy 12 nerwów czaszkowych. Będziecie też proszeni o uniesienie rąk i nóg czy trafienie palcem ręki do czubka nosa, czy trafienie pietą jednej nogi do kolana drugiej nogi. Potem będziecie badani na stojąco. Chodzi o sprawdzenie narządu równowagi, czyli diagnozę, czy nie występują zawroty głowy.

Kolejnym etapem jest badanie EKG. Tutaj zostanie wam zmierzone ciśnienie a następnie zostaną podłączone elektrody, które mają za zadanie sprawdzić i ocenić pracę waszego serca. Dobrze jest przed takim badaniem zrezygnować z picia kawy, napojów energetycznych czy też imprez alkoholowych.

Kolejny etap badanie RTG klatki piersiowej, pozwala na uwidocznienie dróg oddechowych, płuc, fragmentów kręgosłupa, serca i kości klatki piersiowej.

Kolejny i przedostatni etap badań to badania laboratoryjne. Generalnie w ich skład wchodzi 1. badanie moczu oraz 2. krwi. Oczywiście musicie być na czczo, a mocz dostarczyć w specjalnym pojemniczku, który można kupić w każdej aptece. Badania te sprawdzają np. czy nie nadużywacie alkoholu lub środków psychotropowych. Czy w waszym moczu znajdują się takie środki jak amfetamina, kokaina, morfina, THC, czyli marihuana i benzodiazepiny, czyli tak zwane leki uspokajające na bazie opioidów.

Źródło: PoTorze, Własne, UTK