Symulator EN57 AL

Symulator kolejowy zmodernizowanego EZT (Elektryczny Zespół Trakcyjny) EN57 AL oddany został do użytku w styczniu 2016 r. do Zakładu Napraw Taboru w Kruszewcu w roku 2019 został przeniesiony do Centrum Szkolenia POLREGIO w Częstochowie, gdzie znajduje się i działa do dnia dzisiejszego. Na początku 2024 roku symulator przeszedł gruntowną modernizację. Został również wyposażony w system ETCS co czyni go jedynym pojazdem z rodziny EN57 wyposażonym w ten system.

Symulator przeznaczony jest do wykorzystania w procesie nauczania maszynistów i kandydatów na maszynistów oraz doskonalenia przez nich umiejętności jazdy w trudnych i niebezpiecznych warunkach i umożliwia realizację ćwiczeń w szerokim zakresie.  Ponadto umożliwia zapoznanie się z rzeczywistą trasą kolejową pomiędzy Warszawą a Poznaniem. Osoba szkolona ma możliwość przećwiczenia wybranych awarii i niebezpiecznych sytuacji na trasie przejazdu.

Wnętrze kabiny jest dokładnym odwzorowaniem oryginału, zostało wykonane dokładnie z tych samych materiałów z których wykonano autentyczny EN57 AL. Ekran, który imituje przednią szybę to 86″, monitor 4K UHD.

Kabina maszynisty EN57 AL oraz stanowisko instruktora po modernizacji
Wnętrze kabiny symulatora EN57 AL po modernizacji

Główne cechy konstrukcyjne symulatora jazdy:

 • umożliwia przeprowadzenie szkoleń maszynistów sterujących pojazdami w formie ćwiczenia koordynowanego przez maszynistę instruktora,
 • przed ćwiczeniem opracowywane są ich scenariusze uwzględniające m.in. nietypowe sytuacje ruchowe mogące być przyczyną zagrożeń, sytuacje odwzorowujące rzeczywiste zdarzenia; scenariusze są zapisywane i powtarzalne,
 • prowadzący ćwiczenie ma możliwość interakcji podczas jego przebiegu, np. poprzez dodawanie przeszkód na przejazdach, zmianę sygnałów wyświetlanych przez sygnalizatory, symulowanie sytuacji ruchowych,
 • prowadzący ćwiczenie może symulować uszkodzenia pojazdu, będące jednym z elementów ćwiczenia,
 • symulator zabudowany jest w oddzielnym pomieszczeniu, stanowisko instruktora jest fizycznie oddzielone od kabiny symulacyjnej, dodatkowo kabina symulacyjna wyposażona jest w zamykane drzwi – układ ten stwarza warunki zbliżone do takich, w jakich znajduje się maszynista podczas pracy (pracuje samodzielnie),
 • instruktor może porozumiewać się z maszynistą za pomocą interkomu oraz poprzez radiotelefon, symulując tym samym rozmowy z dyżurnym ruchu (to też jest element ćwiczenia),
 • wszystkie działania podejmowane przez maszynistę są rejestrowane, podobnie jak obraz i dźwięk z kabiny w celu dokumentacji ćwiczenia i ewentualnego omówienia,
 • stanowisko instruktora wyposażone jest w monitory odwzorowujące urządzenia w kabinie oraz wskazujące ich użycie przez maszynistę, dzięki czemu prowadzący ćwiczenie ma pełny wgląd do jego przebiegu i może omówić je z uczestnikiem szkolenia,
 • kabina symulatora stanowi dokładne odzwierciedlenie rzeczywistego pojazdu z wykorzystaniem rzeczywistych elementów zastosowanych na stanowisku maszynisty (w innych symulatorach urządzenia są wyświetlane na monitorach dotykowych, np. radiotelefon); zainstalowane urządzenia symulują pracę pojazdu w połączeniu z towarzyszącymi dźwiękami,
 • symulator posiada zaimplementowany wirtualny model pojazdu (VTM), odwzorowujący podzespoły i urządzenia w całym pojeździe – dzięki takiemu podejściu możliwa jest np. symulacja uszkodzonych drzwi czy rozpiętego sprzęgu pneumatycznego (w obu tych przypadkach rzeczywiste miejsca usterek zlokalizowane są poza kabiną maszynisty, ponieważ pojazd ma długość ponad 60m). Maszynista w celu lokalizacji usterki i jej naprawy musi wirtualnie „przejść” do odpowiedniego miejsca w pojeździe i wykonać założone czynności. Ponadto za pośrednictwem VTM można obsłużyć zabezpieczenia (tzn. bezpieczniki) obwodów elektrycznych oraz inne elementy wykonawcze pojazdu, dokonując odpowiednich przełączeń aparatów. Oczywiście każde działanie podjęte poprzez VTM znajduje odzwierciedlenie w pracy symulowanego pojazdu,
 • odwzorowane układy torowe stacji, umożliwiające symulowania różnych sytuacji ruchowych m.in. manewrów, jazdy po torze lewym, wjazdu i wyjazdu na różne tory stacyjne,
 • możliwość dodania przeszkód na torze oraz innych pociągów poruszających się po tym samym lub sąsiednich torach (w dowolnym kierunku),
 • możliwość zmiany wskazań sygnalizatorów, w tym sygnałów wątpliwych lub całkowitego wygaszenia semaforów (ciemny), wyświetlenia wskaźnika W24 itp.
 • możliwość symulowania nadania sygnału RADIOSTOP,
 • możliwość symulowania dowolnej pory doby, pory roku oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła), ograniczając tym samym możliwość obserwacji szlaku przez maszynistę (warunki odpowiadające rzeczywistym),
 • możliwość symulowania poślizgu (poprzez zmianę współczynnika przyczepności koła do szyny)