Symulator IMPULS

Nasze Centrum szkolenia posiada symulator pojazdu Newag Impuls umieszczony na ruchomej platformie.

Szkolenie na symulatorze może obejmować prowadzenie pociągu na odtworzonych trasach stanowiących odzwierciedlenie rzeczywistych odcinków linii kolejowych.

Trasy te będą dowolnie konfigurowane przez Instruktora, który ma możliwość przestawiania zwrotnic i kierowania na odpowiedni tor w momencie tworzenia scenariuszy jak i podczas szkolenia.

Ekrany wspomagające pracę instruktora maszynisty

Symulator posiada układ projekcji oparty na wielkoformatowych monitorach wysokiej rozdzielczości dla wizualizacji szyby czołowej i szyb bocznych, przy odtwarzaniu zarówno typowych, jak i niestandardowych zdarzeń eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, w szczególności takich jak trudne warunki atmosferyczne (np. mgła, deszcz, śnieg, zmiana pory dnia/roku), nieprawidłowe działanie podzespołów infrastruktury kolejowej, wystąpienie sytuacji nieuniknionego zderzenia kolejowego z innym uczestnikiem ruchu kolejowego na tym samym torze, pojazdem drogowym na przejeździe lub potrącenie człowieka, lub usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dzięki modułowi dotykowego monitora wirtualnej maszynowni możliwe jest zasymulowanie przez instruktora jednej z kilkudziesięciu opracowanych awarii pojazdu kolejowego podczas szkolenia. W celu usunięcia awarii osoba szkolona musi wykonać czynności zgodnie ze scenariuszem postępowania jak i przepisami ruchu kolejowego.

Kapsuła na platformie

Symulator pozwala na wyćwiczenie prawidłowych nawyków maszynisty, w sytuacji zagrożenia i poprawia bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Dostosowany jest do pracy na platformie ruchomej o sześciu stopniach swobody 6DOF wraz z możliwością adaptacji systemu bezpieczeństwa symulatora.

Symulator zapewnia następujące funkcje, umożliwiające realizację wymaganych założeń szkoleniowych:

 • poprawną obsługę urządzeń kabinowych, maszynowni i zewnętrznych;
 • wsparcie przy doborze nowych pracowników zakwalifikowanych do szkolenia, jako maszynista lub jako kandydat na maszynistę;
 • szkolenie podstawowych umiejętności obsługi pociągu lub pojazdu trakcyjnego podczas jazdy;
 • sposoby eksploatacji pociągów nauczania i umiejętności w każdych warunkach tras, klimatycznych i środowiska;
 • nauczanie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdu, w tym procedur operacyjnych (również jazda z prędkością toczenia pojazdu wynoszący 0,5 – 0,8 km/h przy załadunku i rozładunku terminali), ograniczenia prędkości, istniejące systemy sygnalizacji, poprawiając bezpieczeństwo pracy; zmniejszenie liczby wypadków i incydentów wykolejenia pojazdu szynowego;
 • nauka poprawnego hamowania i przyspieszania pojazdem zapewniająca poprawną metodę oszczędność energii z odczuciem dynamiki pojazdu wewnątrz kabiny;
 • zdobycie doświadczenia w usuwaniu ewentualnych usterek w pojeździe trakcyjnym jak w lokomotywach;
 • poprawa umiejętności prowadzenia pojazdu trakcyjnego, nabywanie doświadczenia kierowców ze stażem;
 • zapoznanie się ze sprzętem kolejowym oraz uzyskanie możliwości odtworzenia specjalnych warunków jazdy na trasie kolejowej;
 • zapoznanie się z rzeczywistą trasą jazdy na wyznaczonym szlaku kolejowym;
 • zapoznanie się z dynamiką pojazdu jak, modelem matematycznym jaki i logiką działania poszczególnych modułów pojazdu;
 • zapoznanie się i odczuwanie podczas szkolenia efektów dynamiki pojazdu tj. przejazd przez zwrotnicę, wjazd na wiadukt.

Symulator składa się ze stanowiska szkoleniowego, gdzie maszynista lub kandydat na maszynistę odbywać będzie swoje szkolenie. Obsługa i nadzorowanie stanowiska realizowana jest przez instruktora ze stanowiska IOS. Stanowisko szkoleniowe wyposażone jest w:

Kabina maszynisty
 • pełną kabinę symulatora pojazdu Newag IMPULS, odzwierciedlającą wnętrze rzeczywistej dając odczucie przebywania w prawdziwym pojeździe;
 • układ projekcji, w pełni odwzorowujący proporcje oraz pole widzenia obrazu wizualizacyjnego zgodnie z widzianym przez szybę czołową i szyby boczne pojazdu rzeczywistego;
 • system dźwiękowy i komunikacji instruktora z osobą szkoloną;
 • w pełni funkcjonalny pulpit maszynisty dostosowany do symulacji wraz z podnóżkiem i oryginalnym fotelem. Stanowisko w pełni odwzorowuje miejsce pracy maszynisty w elektrycznym zespole trakcyjnym rodziny IMPULS;
 • w pełni funkcjonalne elementy wyposażenia pulpitu maszynisty tj. nastawnik jazdy, zawór hamujący, terminale maszynisty dokładnie odwzorowane przez ACM z zachowaniem funkcjonalności, wyglądu, materiałów jak i siły wymaganej do obsługi.

Pomieszczenie symulatora zostało podzielone w odpowiedni sposób umożliwiając poprawne rozmieszczenie wszystkich modułów symulatora zgodnie z wymaganiami infrastruktury systemu. Adaptacja pomieszczeń umożliwia rozmieszczenie urządzeń wchodzących w skład symulatora, w tym odzwierciedlonej kabiny pojazdu kolejowego oraz części administracyjnej. Część administracyjna składa się ze stanowiska instruktora nadzorującego i weryfikującego proces szkolenia jak i operatora przygotowującego i kierującego pracą symulatora, części technicznej szafy zasilająco sterującej typu RACK oraz części pomieszczenia obserwacyjnego dla osób oczekujących na szkolenie.