Zielone światło dla okularów !

Zielone światło dla okularów !

Ministerstwo Infrastruktury postanowiło dać prezent wszystkim którzy marzyli by zostać maszynistą ale do tej pory na drodze do spełnienia marzeń stały… okulary.

Nowe przepisy łagodzą wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności. Dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi lub szkłami dla maszynistów: +5 i -8.

A dokładnie:

  • ostrość wzroku z korekcją lub bez wynosi 1,0, nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego;
  • dopuszczalna maksymalna korekcja za pomocą soczewek kontaktowych lub szkieł wynosi przy nadwzroczności +5, a przy krótkowzroczności -8;
  • widzenie na odległości bliskie i pośrednie jest wystarczające z korekcją lub bez korekcji;

Natomiast wymagania dotyczące słuchu są następujące:

  • słuch jest wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów ostrzegawczych i komunikatów radiowych;
  • osoba badana słyszy szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m;
  • niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy częstotliwościach 500 i 1000 Hz;
  • niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy częstotliwości 2000 Hz;

Przepisy weszły w życia z dniem 1 stycznia 2023 roku.