Zielone światło dla okularów !

Zielone światło dla okularów !

Dobry news dla tych, którzy marzyli by zostać maszynistą, ale niestety te marzenia nie miały szansy się ziścić ze względu na znaczną wadę wzroku! Od stycznia obowiązują nowe przepisy dot. wymagań zdrowotnych dla kandydatek i kandydatów ubiegających się o licencję maszynisty. Od teraz swoją przygodę za nastawnikiem mogą rozpocząć również osoby noszące okulary.

Nowe przepisy łagodzą wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności. Dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi lub szkłami dla maszynistów: +5 i -8.

A dokładnie:

  • ostrość wzroku z korekcją lub bez wynosi 1,0, nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego;
  • dopuszczalna maksymalna korekcja za pomocą soczewek kontaktowych lub szkieł wynosi przy nadwzroczności +5, a przy krótkowzroczności -8;
  • widzenie na odległości bliskie i pośrednie jest wystarczające z korekcją lub bez korekcji;

pełna treść z rozporządzenia:

1) ostrość wzroku z korekcją lub bez wynosi 1,0, nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego;
2) dopuszczalna maksymalna korekcja za pomocą soczewek kontaktowych lub szkieł wynosi przy nadwzroczności +5,
a przy krótkowzroczności –8;
3) widzenie na odległości bliskie i pośrednie jest wystarczające z korekcją lub bez korekcji;
4) w przypadku używania soczewek kontaktowych albo szkieł należy okresowo sprawdzać wzrok przez specjalistę okulistyki;
5) widzenie barw jest prawidłowe, stwierdzone na podstawie badania takiego jak test Ishihary lub innego uznanego
badania;
6) rozpoznawanie sygnałów barwnych jest prawidłowe, stwierdzone na podstawie testu opierającego się na rozpoznawaniu pojedynczych barw, a nie na różnicach względnych;
7) pole widzenia jest prawidłowe;
8) widzenie obuoczne jest zachowane;
9) poczucie kontrastu jest prawidłowe;
10) brak postępujących chorób oczu upośledzających widzenie;
11) kontrolowanie wzroku co roku lub w odstępach ustalonych przez lekarza medycyny pracy w przypadku posiadania
implantów soczewek lub przeprowadzonych zabiegów keratotomii i keratektomii;
12) odporność na olśnienie jest prawidłowa.
2.2. Kolorowe soczewki kontaktowe i soczewki fotochromatyczne nie są dozwolone.
2.3. Szkła z filtrem UV są dozwolone.

Natomiast wymagania dotyczące słuchu są następujące:

  • słuch jest wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów ostrzegawczych i komunikatów radiowych;
  • osoba badana słyszy szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m;
  • niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy częstotliwościach 500 i 1000 Hz;
  • niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy częstotliwości 2000 Hz;

pełna treść z rozporządzenia:

1) słuch jest wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów ostrzegawczych i komunikatów radiowych;
2) osoba badana słyszy szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m;
3) niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy częstotliwościach 500 i 1000 Hz;
4) niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy częstotliwości 2000 Hz;
5) brak zaburzeń równowagi i układu przedsionkowego;
6) brak przewlekłych zaburzeń mowy przy uwzględnieniu konieczności przekazywania wiadomości w sposób głośny
i wyraźny.

Kliknij tutaj aby przeczytać pełną treść rozporządzenia Dz.U. 2022 poz. 2638

Przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.