Licencja Maszynisty 4 – rejestracja!

Licencja Maszynisty 4 – rejestracja!

POLREGIO Centrum Szkolenia w Częstochowie ogłasza nabór na kurs, którego celem jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe
 • spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych*
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego

Informacje:

 • Czas trwania kursu: 298 godzin w systemie weekendowym (piątek 4 godz., sobota – niedziela 8 godz.)
 • Miejsce wykładów: Częstochowa, ul. 1 Maja 7F
 • Termin: od 13 października 2023 r. do 03 lutego 2024 r.
 • Cena szkolenia: 5 500,00 PLN – z możliwością rozłożenia na raty (maksymalnie 3 raty)
 • W cenie szkolenia: wykłady, ćwiczenia, wewnętrzny egzamin testowy
 • Dla uczestników kursu noclegi w promocyjnej cenie 30zł/osoba

Liczba miejsc ograniczona

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania kursu w przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy.

*Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014; r. w sprawie licencji maszynisty (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2373)

 • Dzień / miesiąc / rok
 • kod pocztowy – miejscowość – województwo – ulica - nr domu / mieszkania
 • Bardzo ważne aby wpisać poprawny adres, jest on niezbędny do kontaktu z Państwem (prosimy dwa razy sprawdzić)
 •