Jaka jest granica wieku ?

Jaka jest granica wieku ?

Jaka jest granica wieku kandydata na maszynistę ?

To pytanie, które od dawna nurtuje ochotników chcących związać się służbowo z koleją. W Internecie można znaleźć różne opinie na ten temat. Warto więc rozwiać wszelkie wątpliwości. Górna granica wieku maszynisty lub osoby ubiegającej się na to stanowisko nie istnieje. Jedyną kwestią decydującą jest stan zdrowia.

Warto w tym wypadku pamiętać, że badania wstępne, które mimo zmniejszenia nieco wymagań, o czym możecie przeczytać tutaj, nadal są bardzo rygorystyczne. Nic w tym dziwnego – w końcu zawód maszynisty to bardzo odpowiedzialna funkcja. Podczas badań wstępnych oceniane są kwestie zdrowotne, fizyczne i psychiczne kandydata. Spełniający te kryteria otrzymuje aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. To otwiera drogę do kolejnego etapu na drodze do wymarzonej pracy maszynisty.

Licencja maszynisty uzyskana przez osoby, które ukończyły 18 lat do czasu ukończenia przez nie 20 lat, są ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero osiągnięciu tego wieku mogą się oni posługiwać swoimi uprawnieniami posługiwać na terenie całej Unii Europejskiej.